25 лет опыта
Легко установить
мудрые инвестиции

СИСТЕМА Dobeles panelis

Элементы системы несъемной опалубки служат в качестве высокотехнологической несъемной опалубки для строительства здании (в том числе и многоэтажных) из монолитного железобетона, в то же время сама опалубка не выполняет функцию несущей конструкции.

DOBELES PANELIS S

DOBELES PANELIS S

Paliekošo veidņu sistēma, kas ir paredzēta ēku būvniecībai no monolītā betona

Veidņa korpuss ir izveidots no uzputotā putu polistirola (EPS), kas pēc betona ieliešanas kļūst par konstrukcijas sastāvdaļu un pilda izolācijas funkcijas.

Veidnī ir iestrādāti pastiprinājuma profili vai stiegrojums, kas piešķir veidnim nepieciešamo stiprību tā montāžas un betona liešanas laikā.

Veidņu sistēmu DOBELES PANELIS veido pamatu un nesošo sienu veidņa elementi DOBELES PANELIS - S, starpstāvu un jumtu pārsegumu veidņa elementi - P un starpsienu veidņa elementi - ST.

Katru DOBELES PANELIS veidņa tipu var izmantot gan atsevišķi, gan kopā ar citiem šīs veidņu sistēmas tipiem.

Veidņa elementus pasūta, norādot paredzētās konstrukcijas izmērus, nestspēju un siltumpretestību.

Veidņa elementa korpusa materiālu un izmērus, kā arī stiegrojuma blīvumu aprēķina un iesaka ražotāja projektētāji.

Veidņu montāžu veic stingri saskaņā ar ražotāja noteikumiem (skatīt metodiskos norādījumus projektētājiem un būvniekiem).

Pamatu un nesošo sienu veidņa elementa korpusu veido divas paralēli novietotas EPS plāksnes.

Abas plāksnes ir noturīgi savienotas ar kāpņveida karkasu, kas ir izgatavots no sametinātām tērauda stiegrām.

Veidņa elementa korpusa iekšējā plāksne ir veidota no baltā EPS.

Veidņa elementa korpusa ārējo plāksni standarta izpildījumā veido vai nu no baltā EPS vai, paaugstinātas siltumpretestības izpildījumā, no pelēkā NEO EPS.

Pēc veidņa elementu montāžas iegūst pamata vai sienas veidni, kurā iestrādā preču betonu.

 Pēc betona nocietēšanas, veidnī rūpnieciski iestrādātais tērauda stiegrojums būtiski palielina konstrukcijas nestspēju.

DOBELES PANELIS S главный Īpašības

DOBELES PANELIS S главный Īpašības


 • Iespēja iegūt vienā paņēmienā monolītas dzelzsbetona konstrukcijas ar augstu siltumpretestību, bez aukstuma tiltiem.
 • Mazs elementu svars, kas

-  ļauj pārvietot elementus un samontēt tos ar zemākām darbaspēka un būvtehnikas izmaksām;
- nerada būtiskas papildus slodzes uz atbalsta konstrukcijām.

 • Rūpnieciski iestrādāts stiegrojums, kas ļauj ietaupīt stiegrojuma siešanas izmaksas būvlaukumā.
 • Iespēja iegūt dzelzsbetona sienas konstrukciju viena stāva augstumā, vienā betona iestrādes paņēmienā, kas būtiski samazina betonēšanas izmaksas.
 • Iespēja iegūt sienas konstrukciju daudzstāvu ēkas augstumā, vairākos betona liešanas paņēmienos.
 • Pārseguma paneļa unikalitāte, kas dod iespēju iegūt monolītā dzelzsbetona ēkas pārsegumu ar laidumu līdz 12 metri, neizmantojot celtni.
 • Iespēja izvēlēties konstrukcijas nestspējai atbilstošu veidņa ģeometriju un stiegrojuma blīvumu.
 • Atvieglota inženiertīklu izbūve, ko nodrošina veidņos iestrādātie dobumi un atveres.
 • Samazina siltuma zudumus betona cietēšanas laikā, kas, ievērojot betona piegādātāja noteikumus, dod iespēju veikt betonēšanas darbus aukstajā laikā.

DOBELES PANELIS S применение

DOBELES PANELIS S применение


Veidņa elements DOBELES PANELIS - S paredzēts šādām dzelzsbetona konstrukcijām:

 • lentveida pamati
 • pagraba un cokola sienas
 • nesošās ārsienas un iekšsienas
 • baseini

DOBELES PANELIS S технические данные

Krāsa

none

Iepakojums


DOBELES PANELIS S Методические указания

UZGLABĀŠANA

Veidņu jāuzglabā saskaņā ar ražotāja noteikumiem (skatīt metodiskos norādījumus projektētājiem un būvniekiem).

 Nenokraut tieši uz zemes.

Pirms izstrādājumu izkraušanas jāsagatavo horizontāla nokraušanas plakne un balsti (paliktņi).

Lai novērstu veidņu deformēšanos uzglabāšanas laikā, zem katras veidņu elementu pakas jānovieto vismaz divi balsti.

Ja izstrādājums ir garāks par 6 metri, jāparedz papildus balsti.

Nav pieļaujama krāvuma novirze no vertikālas plaknes.

Viena krāvuma maksimālais augstums ir 2,5 m.

Uzreiz pēc izstrādājuma izkraušanas nostiprināt tos, lai novērstu aizpūšanu un sabojāšanu stiprā vējā.

Ja ir paredzēta izstrādājumu īslaicīga uzglabāšana tiešu saules staru iedarbībā, uzreiz pēc izkraušanas noņemt iepakojuma plēvi pakas galos.

Neuzglabāt tiešu saules staru iedarbībā ilgāk kā 1 nedēļu.

Ilgāka izstrādājumu uzglabāšana būvlaukumā pieļaujama tad, ja tie ir aizsargāti no tiešu saules staru iedarbības, uzkaršanas, nokrišņiem un netīrumiem.

Nav pieļaujama EPS saskare ar šķīdinātājiem.

Sargāt no bērniem!

DOBELES PANELIS S под заказ

По проекту клиента расчета требуемого количества продукта и стоимости (Максимально возможный размер платы 4м х 1м х 1,2 м)

+371 637 071 58
tenapors@tenaxgrupa.lv

По проекту клиента расчета требуемого количества продукта и стоимости (Максимально возможный размер платы 4м х 1м х 1,2 м)

+371 637 071 58
tenapors@tenaxgrupa.lv