DOBELES PANELIS P

DOBELES PANELIS P

Dette er et system av forskalingselementer som brukes for å bygge vegger av støpt betong. Elementene blir en del av bygningen når betongen har stivnet.

Elementets yttervegger er laget av ekspandert polystyren (EPS). Elementet blir en del av den bærende konstruksjonen og fungerer som isolasjon etter at betongen har stivnet.

Ytterveggene er bundet sammen med armering og bindere som gjør at elementene ikke knuses mens du monterer dem og støper betong i dem.

DOBELES PANELIS-systemet består av tre typer elementer: DOBELES PANELIS S som brukes for støping av grunnmur og bærevegger, DOBELES PANELIS P som brukes for å støpe himlinger og tak, og DOBELES PANELIS ST som brukes for å lage innervegger.

Du kan bruke en av elementtypene alene eller kombinere den med andre typer.

Du kan bestille forskalingselementene ved å angi størrelsen, bæreevnen og varmemotstanden du ønsker å ha på anlegget ditt.

På bakgrunn av disse opplysningene får du et forslag til optimal størrelse og materiale på elementene samt tettheten på bindingene. Dette beregnes av konstruktørene som jobber for produsenten av elementene.

Montering av elementene skal skje ifølge produsentenes strenge krav (jfr. metodiske instrukser for konstruktører og bygningsarbeidere).

Forskalingselementene for støping av himlinger og tak består av en hul EPS-plate med armering laget av stålbindinger.

Når du monterer forskalingselementene, setter du dem sammen i not og fjær. Dette minsker varmetap på skjøtene.

Forskalingselementet er profilert på oppsiden. Etter at du har montert elementene og bindingene og støpt himlingen ferdig, får du en enhetlig ribbet gulvoverflate på den ene siden av himlingen og et varmeisolert EPS-tak på den andre siden.

Forskalingselementet er laget med langsgående hulrom som gjør det betraktelig lettere å montere rør og strømkabler inn i himlingen.

Forkalingselementene er flate på den siden som skal vende ned.

 Du kan feste dekorative plater eller ekstraisolasjon til den siden av elementet i og med at forskalingselementet har forsterkningsprofiler på innsiden.

DOBELES PANELIS P de viktigste Fordeler


 • Du får en konstruksjon av støpt armert betong med høy varmemotstand og ingen kuldebroer.
 • Elementene veier lite, og det innebærer at:
  • omkostningen til transport og montering er mindre både når det gjelder lønn og byggtekniske kostnader;
  • elementene er ikke med på å belaste bærende konstruksjoner.
 • Armeringen er bygd inn i elementene på forhånd, så du unngår kostnadene med armering på anlegget.
 • Du får støpt en veggkonstruksjon av armert betong på høyde med én etasje i ett strekk. Dette senker kostnaden for støping betraktelig.
 • Du kan også støpe veggkonstruksjoner i flere etasjer i flere etapper.
 • Våre paneler for å støpe himlinger har unik design som gjør at du kan støpe en himling av armert betong med et spenn på opp til 12 m uten å bruke støttekonstruksjoner.
 • Vi kan tilpasse størrelsen på elementene og tettheten på bindingene til konstruksjonens bæreevne.
 • Elementene inneholder hulrom og åpninger som kan brukes for lett montering av alle nødvendige rør og kabler for oppvarming, vann og strøm.
 • Støping kan gjennomføres i kald lufttemperatur fordi EPS-elementene minsker varmetap mens betongen stivner. Du må allikevel rådføre deg med betongleverandøren din og be ham om instrukser.



DOBELES PANELIS P Bruksområder

DOBELES PANELIS P Bruksområder


Forskalingselementene DOBELES PANELIS - P er spesielt godt egnet for følgende konstruksjoner:

 • Himlinger for kjellere og de øvrige etasjene
 • Tak

DOBELES PANELIS P Tekniske egenskaper


Farger

none

Profilalternativer


DOBELES PANELIS P Metodiske instrukser

OPPBEVARING

Oppbevaring av elementene skal skje ifølge produsentenes strenge krav (jfr. metodiske instrukser for konstruktører og bygningsarbeidere).

 De skal ikke legges direkte på bakken.

Før du losser dem av, må du forberede en horisontal plattform med støtter (paller).

For å forebygge deformasjon i oppbevaringsperioden, må du legge minst to paller under hver av pakkene.

Hvis elementene er lengre enn 6 m, må du bruke flere paller.

Pakkene skal stables rett oppå hverandre vertikalt, de skal ikke stikke ut av stabelen.

Stabelens maksimale høyde er 2,5 m.

Når du er ferdig med å losse av elementene, skal du binde dem fast for å unngå at de blir blåst vekk eller ødelagt av en sterk vind.

Hvis elementene skal oppbevares kortvarig under direkte sollys, skal du ta av plastemballasjen på siden av pakkene rett etter du har losset dem av.

Panelene skal ikke oppbevares under direkte sol lenger enn 1 uke.

Hvis du skal oppbevare elementene ute på byggeplassen lenger enn det, så må du sørge for at de er beskyttet fra direkte sollys, overoppvarming, regn, snø og søl.

Unngå kontakt med løsemidler.

Oppbevares utilgjengelig for barn! 

DOBELES PANELIS P skreddersydde løsninger

Vi beregner hvor mange paneler du trenger og finner ut kostnadene på prosjektet ditt. Maks. platestørrelse er 4 x 1 x 1,2 m.

+371 637 071 58
tenapors@tenaxgrupa.lv

Vi beregner hvor mange paneler du trenger og finner ut kostnadene på prosjektet ditt. Maks. platestørrelse er 4 x 1 x 1,2 m.

+371 637 071 58
tenapors@tenaxgrupa.lv