Våre investeringsprosjekter

Her publiserer vi både pågående og ferdigstilte prosjekter som vi setter i gang for å optimere TENAPORS, øke produksjonsvolumet, utvikle nye produkter, gi opplæring til våre ansatte og få en større andel av markedet.

Våre investeringsprosjekter

Etterspørselen etter ypperste kvalitet og effektivitet er i stadig vekst. Derfor fokuserer vi på kontinuerlig utvikling og økende konkurransedyktighet.

Her publiserer vi både pågående og ferdigstilte prosjekter som vi setter i gang for å optimere TENAPORS, øke produksjonsvolumet, utvikle nye produkter, gi opplæring til våre ansatte og få en større andel av markedet.

22.06.2017.

SIA TENAX i samarbeid med CFLA ferdigstiller prosjekt Nr.3.1.1.5/16/A/055 som går ut på å utvide produksjonsanlegget for sandwich-panelene. Prosjektet blir delfinansiert av Det europeiske regionale utviklingsfond (ERDF).

 

Formålet med prosjektet er å bygge infrastruktur for å dekke behovene for produksjonen på SIA TENAPORS sine foredlingsindustrianlegg. Derfor ble det reist et tilbygg til produksjonsanlegget (på ca. 1090 m2) og et nytt produksjonsanlegg (på ca 3980 m2) i byen Dobele, Lauku iela 23.

I løpet av prosjektet ble det utarbeidet en byggeskisse for produksjonsanlegget og gjennomført et anbud for «Utvidelse av panelproduksjonsanlegget TENAX - TILBYGG, runde 1.». Det ble også inngått en avtale med en entreprenør som skal ferdigstille prosjektet i 2017.

21.06.2017.

SIA TENAPORS sammen med SIA "VIEDO MATERIĀLU un TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS" (VMTCK) og andre bedriftene i bransjen ferdigstiller prosjekt Nr. 1.2.1.1/16/A/005. Prosjektet blir delfinansiert av Det europeiske regionale utviklingsfond (ERDF).

 • I fase 3 av 4 av prosjektet ble det forsket på muligheten for å produsere paneler ved hjelp av alternative sammensetninger av polyoler. Vi vurderte hvorvidt den alternative fremstillingsmåten kunne brukes sammen med eksisterende teknologiske anlegg og tok i betraktning begrensninger på trykk og strømning.
 • Vi gjennomførte eksperimentell produksjon av paneler med alternative sammensetninger av polyoler. Vi vurderte egenskapene til de nye panelene ved å bruke testutstyret på laboratoriet. Vi testet panelenes og kjernens fysiske egenskaper.
 • Vi forsket på produksjonteknologiene for polyol-sammensetningen.

15.05.2017.

25. mai 2016 inngikk SIA TENAPORS og Det statlige byrået for investering og utvikling en avtale om støtte (avtale Nr. SKV-L-2016/356).

15.03.2017.

SIA TENAPORS sammen med SIA "VIEDO MATERIĀLU un TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS" (VMTCK) og andre bedrifter i bransjen ferdigstiller prosjekt Nr. 1.2.1.1/16/A/005. Prosjektet blir delfinansiert av Det europeiske regionale utviklingsfondet.

 • I del 2 av fire av prosjektet ble det forsket på mulighetene for å produsere paneler ved hjelp av alternative sammensetninger av polyoler. Vi vurderte hvorvidt den alternative fremstillingsmåten kunne brukes sammen med eksisterende teknologiske anlegg og tok i betraktning begrensninger på trykk og strømning.
 • Vi forsket på mulighetene for å erstatte B-komponenten (en isocyanat).
 • Vi gjennomførte eksperimentell produksjon av paneler med alternative sammensetninger og alternative B-komponenter. Vi vurderte egenskapene ved de nye panelene ved å bruke testutstyret på laboratoriet. Vi testet panelenes styrke ved strekk, skjørkraft og trykk.
 • Vi forsket på produksjonteknologiene for polyolsammensetningen.

14.02.2017.

SIA "TENAPORS" og Det statlige byrået for investering og utvikling inngikk en avtale for å få støtte til programmet.

Prosjektnavn: Økning av konkurransedyktigheten internasjonalt

Prosjektnummer. 3.2.1.2/16/l/001

Avtale med LIAA Nr. SKV-L-206/356

Dato for LIAA-avtalen: 25.05.2016.

23.01.2017.

SIA TENAX I SAMARBEID MED CFLA FERDIGSTILLER PROSJEKT NR.3.1.1.5/16/A/055 SOM HANDLER OM UTVIDELSE AV PRODUKSJONSANLEGGET FOR SANDWICH-PANELENE. PROSJEKTET BLIR DELFINANSIERT AV DET EUROPEISKE REGIONALE UTVIKLINGSFONDET

 

Formålet med prosjektet var å bygge infrastruktur for å dekke behovene for produksjonen på foredlingsindustriens bedrift, SIA TENAPORS.

I løpet av prosjektet ble det reist et tilbygg til produksjonsanlegget (på ca. 1090 m2) og et nytt produksjonsanlegg (på ca. 3980 m2) i byen Dobele, Lauku iela 23.

Prosjektkostnadene ble planlagt til å utgjøre 3 042 003,66 EUR (med støtte fra ERDF på 166 000 EUR)

Den planlagte gjennomføringstiden er på 48 måneder.

08.12.2016.

SIA TENAPORS sammen med SIA "VIEDO MATERIĀLU un TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS" (VMTCK) og andre bedrifter i bransjen ferdigstiller prosjekt Nr. 1.2.1.1/16/A/005. Prosjektet blir delfinansiert av Det europeiske regionale utviklingsfondet.

 

 • I del 1 av fire av prosjektet ble det forsket på muligheten for å produsere paneler ved hjelp av alternative sammensetninger av polyoler. Vi vurderte hvorvidt den alternative fremstillingsmåten kunne brukes sammen med eksisterende teknologiske anlegg og tok i betraktning begrensninger på trykk og strømning.
 • Vi forsket på mulighetene for å erstatte B-komponenten. Vi forsket på sammensetningen av polyoler (A-komponenten) og parameterne som kjennetegner denne sammensetningen. Vi forsket på parametrene ved B-komponenten som avgjør hvorvidt den kan brukes sammen med A-komponenten med konkrete egenskap.
 • Vi gjennomførte eksperimenter da vi fremstilte de nye panelene. Vi vurderte egenskapene ved de nye panelene ved å bruke testutstyret på laboratoriet. Vi testet panelenes styrke ved strekke, skjærkraft og trykk. Vi gjennomførte fullstendige prøver på panelenes bøyeevne.

01.09.2016.

SIA TENAPORS i samarbeide med SIA "VIEDO MATERIĀLU un TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS" (VMTCK) og andre bedrifter i bransjen ferdigstiller prosjekt Nr. 1.2.1.1/6/A/005. Prosjektet blir delfinansiert av Det europeiske regionale utviklingsfondet

VMTKC forsker på tre områder:

 • Smarte materialer. Dette er materialer som endrer egenskapene sine i forhold til ytre forhold. Det kan være smarte materialer og membraner samt nanomaterialer og nanoteknologi. Smarte materialer har et bredt bruksområde og benyttes av flere næringsbransjer.
 • Dette er et område innenfor biologi og teknikk, som bruker biologiske systemer i naturen (for eksempel, mikroorganismer) for å fremstille biologisk nyttige stoffer. Dette området handler om å bruke fermenteringsprosesser og levende organismer. Et av de viktigste områdene er produksjon av biodiesel og bioenergi, som er knyttet til fornybare ressurser.
 • Miljø. Miljøretningen handler om emner som er knyttet til minskning av forurensning og bruk av bærekraftige naturressurser.

Formålet med kompetansesenteret er å støtte minst 20 forskningsprosjekter som samsvarer med de tre forskningsområdene. Formålet er å utvikle nye produkter og teknologier. Når teknologiene blir brukt i produksjonen, blir forholdet mellom forskning og industri styrket. Det vil også føre til at bedriftene i bransjen blir mer konkurransedyktige.

Prosjektet ble gjennomført fra 1. september 2016 til 31. desember 2018.

VMTKC’s prosjekt ble støttet av ERDF med til sammen 3 206 250 EUR.

I løpet av prosjektet skal SIA TENAPORS gjennomføre følgende forskningsoppdrag: Økning av bygningenes energieffektivitet ved hjelp av isoleringsmaterialer laget av polyisocyanurater (PIR) med optimerte sammensetninger av råstoffer. Vi vil utforske muligheten for å lage isoleringsprodukter av PIR ved bruk av ulike kjemiske reagenser.

PRODUKSJONSANLEGGET FOR FREMSTILLING AV VARMEISOLERINGSPANELER MED PUR, PIR, MW, EPS, OG XPS-KJERNE.

Som en del av prosjektet, kjøpte SIA TENAPORS moderne teknologiske produksjonsmaskiner for fremstilling av PUR- og PIR-paneler og maskiner for fremstilling av støtteelementene som brukes i varmeisoleringspanelene.   

Nå er prosjektet ferdig. Anleggene er testet og stilt til disposisjon. De nye produktene er nå tilgjengelige for kundene våre.

Perioden prosjektet varte: 12.02.2013–09.15.2015