25 gadu pieredze
Viegli uzstādīt
Ietaupījums ilgtermiņā

Tenapors starpstāvu siltumizolācija

Tenapors piedāvā izvēlēties kvalitatīvu starpstāvu būvniecību un siltumizolāciju, kā rezultātā tiek aizturēta skaņa un nodrošināta silta grīda aukstā ziemā.

TENAPORS TERMO PLUS

TENAPORS TERMO PLUS

Putu polistirola plāksnes paredzētas ūdens apkures sistēmas ierīkošanai grīdās.

TENAPORS TERMO un TENAPORS TERMO PLUS plākšņu augšējā virsma ir veidota ar reljefu, kas ļauj viegli montēt grīdas apkures caurules ar diametru līdz 18 mm.

Abi izstrādājumu tipi savstarpēji atšķiras, galvenokārt, ar reljefu un ar polimēra plēves segslāni, ar kuru ir pārklātas TENAPORS TERMO PLUS plāksnes.

Polimēra segslānis ļauj vēl vairāk samazināt ūdens ietekmi uz plākšņu siltumtehniskajām īpašībām grīdas betonēšanas laikā.

TENAPORS TERMO plāksnes ražo ar pusspundes malu savienojumu. TENAPORS TERMO PLUSS plāksnes ražo ar sakabes malu savienojumu.

Konkrētajam izstrādājumam garantētās īpašības ir norādītas uz iepakojumam piestiprinātā marķējuma un ekspluatācijas īpašību deklarācijās.

TENAPORS TERMO PLUS galvenās priekšrocības

TENAPORS TERMO PLUS galvenās priekšrocības


  • Būtiski samazināta ūdens uzsūce, kas ļauj iegūt stabilus siltumtehniskos rādītājus mitrās un slapjās konstrukcijās
  • Samazināti siltuma zudumus savienojumu vietās dēļ pusspundes vai sakabes malu savienojuma
  • Ļoti viegli izstrādājumi - ērta montāža, nerada būtiskas slodzes uz ēkas konstrukciju
  • Iespēja izlocīt caurules pēc dažādām likšanas shēmām un novietot tās dažādos attālumos, ko pieļauj plākšņu reljefs
  • Iespēja ietaupīt, nelietojot grīdas tvaika izolāciju TENAPORS TERMO  plāksnēm
  • Iespēja īslaicīgi uzglabāt būvlaukumā bez aizsardzības no nokrišņiem
  • Ķīmiski noturīgi pret vājiem skābes, sārmu un sāļu ūdens šķīdumie

TENAPORS TERMO PLUS Pielietojums

TENAPORS TERMO PLUS Pielietojums


Grīdas apkures sistēmas ierīkošanai ar cauruļu diametru līdz 18 mm

Detalizētu informāciju par putu polistirola pielietojumu skatīt TENAPORS izstrādājumu "Metodiskajos norādījumos".

TENAPORS TERMO PLUS deklarācijas

TENAPORS TERMO PLUS tehniskie dati

Krāsa

Red

Iepakojums


TENAPORS TERMO PLUS metodiskie norādījumi

Uzglabāšana

Uzglabāt tikai horizontāli, uz izstrādājuma atbalsta virsmas, sausās telpās, temperatūrā, kas nepārsniedz 70 °C. 

Neuzglabāt tiešu saules staru iedarbībā ilgāk kā 1 nedēļu.

Nav pieļaujama produkta saskare ar šķīdinātājiem.

Sargāt no bērniem!