Risinājumi

Dotajā sadaļā ir sniegti TENAPORS produkcijas izmantošanas piemēri kompleksi dažādās atšķirīgās konstrukcijās. Var novērtēt materiāla variatabilitāti un tā pielietojuma iespējas, vai pasūtīt jau gatavu Risinājumu.

Risinājumi

TENAPORS PIEDĀVĀ

Pateicoties mūsu profesionālajiem darbiniekiem ir iespēja veikt dažāda veida aprēķinus slodzēm, nodrošina paneļu izklājumus un materiālu specifikāciju, detaļrasējumus, kā arī konsultācijas par individuāliem rasējumiem.

Apskatīt