Risinājumi

Dotajā sadaļā ir sniegti TENAPORS produkcijas izmantošanas piemēri kompleksi dažādās atšķirīgās konstrukcijās. Var novērtēt materiāla variatabilitāti un tā pielietojuma iespējas, vai pasūtīt jau gatavu Risinājumu.