25 gadu pieredze
Viegli uzstādīt
Ietaupījums ilgtermiņā

TENAPORS PRODUKCIJA SIENĀM

Kad ielikti mājas pamati, nākamais solis ir sienu izbūve. Izvēloties ārsienu materiālus ģimenes mājai, lielākā uzmanība jāpievērš to siltumizolējošajām īpašībām, jo no tām atkarīgs sienu biezums un materiālu patēriņš.

TENAPORS NEO EPS

TENAPORS NEO EPS

Grieztās putu polistirola plāksnes ēku siltumizolācijai

TENAPORS NEO EPS sortimentu veido dažādi putupolistirola tipi, kas savstarpēji atšķiras, galvenokārt, ar stiprības un siltumtehniskajām īpašībām (skatīt Tehniskos datus).

TENAPORS NEO EPS plāksnes ražo, uzputojot polistirola granulas ar grafīta daļiņām lielos blokos un sagriežot tos noteikta biezuma izstrādājumos.

Šāda tehnoloģija ļauj iegūt dažāda izmēra siltumizolācijas plāksnes ar ļoti zemu siltumvadītspēju un ūdens uzsūci.

TENAPORS NEO EPS plāksnes ražo gan ar taisnām sānu skaldnēm, gan ar pusspundes malu savienojumu.

Konkrētajam izstrādājumam garantētās īpašības ir norādītas uz iepakojumam piestiprinātā marķējuma un ekspluatācijas īpašību deklarācijās.

TENAPORS NEO EPS galvenās priekšrocības

TENAPORS NEO EPS galvenās priekšrocības


  • Trīs dažādi izstrādājumu tipi ar plašu biezuma intervālu, kas dod iespēju izvēlēties visefektīvāko siltumizolācijas risinājumu vairumam sienas konstrukciju
  • Iespēja izolēt fasādes paaugstinātas ugunsnoturības ēkām, izmantojot apstiprinātas siltumizolācijas sistēmas
  • Būtiski samazināta siltumvadītspēja, kas ļauj izolēt konstrukciju ar mazāku siltumizolācijas daudzumu
  • Būtiski samazināta ūdens uzsūce, kas ļauj iegūt stabilus siltumtehniskos rādītājus mitrās un slapjās konstrukcijās
  • Iespēja samazināt siltuma zudumus savienojumu vietās, izmantojot izstrādājumus ar pusspundes malu savienojumu
  • Vienmērīgi, ekspluatācijas laikā stabili izmēri, kas samazina siltumizolācijas izmaksas apmestām fasādēm
  • Ļoti viegli izstrādājumi - ērta montāža, nerada būtiskas slodzes uz ēkas konstrukciju
  • Iespēja īslaicīgi uzglabāt būvlaukumā bez aizsardzības no nokrišņiem
  • Ķīmiski noturīgi pret vājiem skābes, sārmu un sāļu ūdens šķīdumiem

TENAPORS NEO EPS Pielietojums

TENAPORS NEO EPS Pielietojums


Ēku sienu un jumtu konstrukciju siltumizolācijai atbilstoši ēkas projekta dokumentācijai, neatkarīgi no ēkas vecuma (jaunbūvēm, ēku renovācijai) un pielietojuma (publiskās, dzīvojamās un ražošanas ēkas).

Citu ēkas konstrukciju (pamatu, pamatu grīdu, starpstāvu pārsegumu) siltumizolācijai atbilstoši projekta dokumentācijai.

Detalizētu informāciju par putu polistirola pielietojumu skatīt TENAPORS izstrādājumu "Metodiskajos norādījumos".

TENAPORS NEO EPS tehniskie dati

Krāsa

Grey

Iepakojums


TENAPORS NEO EPS metodiskie norādījumi

Uzglabāšana

Uzglabāt tikai horizontāli, uz izstrādājuma atbalsta virsmas, sausās telpās, temperatūrā, kas nepārsniedz 70 °C. 

Neuzglabāt tiešu saules staru iedarbībā ilgāk kā 1 nedēļu.

Nav pieļaujama produkta saskare ar šķīdinātājiem.

Sargāt no bērniem!

TENAPORS NEO EPS pēc individuāla pasūtījuma

Pēc individuāla pasūtījuma iespējams izgatavot nestandarta izmēra plātnes (maksimālais iespējamais izmērs 4m x 1m x 1,2m)

+371 637 071 58
tenapors@tenaxgrupa.lv

Pēc individuāla pasūtījuma iespējams izgatavot nestandarta izmēra plātnes (maksimālais iespējamais izmērs 4m x 1m x 1,2m)

+371 637 071 58
tenapors@tenaxgrupa.lv