Investīciju projekti

Sadaļā Projekti uzņēmums publicē savus aktuālos un arī jau paveiktus projektus TENAPORS attīstībai, ražošanas apjomu palielināšanai, jaunu produktu izstrādei, darbinieku apmācībai un tirgus apguvei.

Investīciju projekti

Palielinoties pieprasījumam pēc augstākas produktu kvalitātes un efektivitātes, nepārtraukta attīstība un augsta konkurētspēja ir uzņēmuma pamatiezīme.

Sadaļā Projekti uzņēmums publicē savus aktuālos un arī jau paveiktos projektus TENAPORS attīstībai, ražošanas apjomu palielināšanai, jaunu produktu izstrādei, darbinieku apmācībai un tirgus apguvei.

10.01.2019.

SIA "TENAPORS" sadarbībā ar SIA "VIEDO METERIĀLU un TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS" (VMTCK) un citiem nozares komersantiem ir sekmīgi noslēdzis projektu Nr. 1.2.1.1/16/A/005, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Realizējot projektu, ir sasniegti šādi mērķi:

 • Iegūta iespēja optimizēt PIR izejmateriālu kompozīcijas, kas ļaus sasniegt tirgus prasībām atbilstošu fizikālo īpašību un izmaksu attiecību. Iegūts sendvičpaneļu izstrādājuma prototips.
 • Iegūtas zināšanas par PIR kompozīcijas sastāvdaļu savstarpējo mijiedarbību.
 • Iegūtas zināšanas par PIR izejmateriālu kompozīcijas ietekmi un izstrādājuma funkcionālajām īpašībām.

15.03.2018

SIA "TENAPORS" sadarbībā ar SIA "VIEDO METERIĀLU un TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS" (VMTCK) un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/16/A/005, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 
 • Projekta 6. ceturksnī veikti paneļu ražošanas eksperimenti, izmantojot alternatīvas poliola kompozīcijas. Novērtētas saražoto paneļu īpašības, izmantojot laboratorijas testēšanas metodes. Testētas paneļu un starpslāņa fizikālās īpašības.
 • Pētītas poliolu kompozīcijas ražošanas tehnoloģijas.
 • Veikti poliola kompozīciju iegūšanas eksperimenti laboratorijā. Pētītas iegūto materiālu fizikālās īpašības.
 • Veikti sagatavošanās darbi poliolu kompozīcijas ražošanai, izmantojot pilotiekārtu.

20.12.2017.

SIA TENAX sadarbībā ar CFLA īsteno projektu Nr.3.1.1.5/16/A/055 „Daudzslāņu siltumizolācijas paneļu “TENAX” ražotnes paplašināšana” , kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 
Uzsākta izstrādātā ražošanas ēkas piebūves būvprojekta realizācija projektam “TENAX paneļu ražotnes paplašināšana – PIEBŪVE, 1. kārtas būvniecības tuvojas noslēgumam un esam uzsākuši tās nodošanu ekspluatācijā.

15.12.2017.

SIA "TENAPORS" sadarbībā ar SIA "VIEDO METERIĀLU un TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS" (VMTCK) un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/16/A/005, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 • Projekta 5. ceturksnī veikti paneļu ražošanas eksperimenti, izmantojot alternatīvas poliola kompozīcijas. Novērtētas saražoto paneļu īpašības, izmantojot laboratorijas testēšanas metodes. Testētas paneļu un starpslāņa fizikālās īpašības.
 • Pētītas poliolu kompozīcijas ražošanas tehnoloģijas.
 • Veikti poliola kompozīciju iegūšanas eksperimenti laboratorijā. Pētītas iegūto materiālu fizikālās īpašības.

19.09.2017.

SIA TENAX sadarbībā ar CFLA īsteno projektu Nr.3.1.1.5/16/A/055 „Daudzslāņu siltumizolācijas paneļu “TENAX” ražotnes paplašināšana” , kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Uzsākta izstrādātā ražošanas ēkas piebūves būvprojekta realizācija projektam “TENAX paneļu ražotnes paplašināšana – PIEBŪVE, 1. kārta un veiksmīgi esam jau nosvinējušu spāru svētkus jaunajām piebūvēm.

 

15.09.2017.

SIA "TENAPORS" sadarbībā ar SIA "VIEDO METERIĀLU un TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS" (VMTCK) un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/16/A/005, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 • Projekta 4. ceturksnī veikti paneļu ražošanas eksperimenti, izmantojot alternatīvas poliola kompozīcijas. Novērtētas saražoto paneļu īpašības, izmantojot laboratorijas testēšanas metodes. Testētas paneļu un starpslāņa fizikālās īpašības.
 • Pētītas poliolu kompozīcijas ražošanas tehnoloģijas.
 • Veikti poliola kompozīciju iegūšanas eksperimenti laboratorijā. Pētītas iegūto materiālu fizikālās īpašības.

22.06.2017.

SIA TENAX sadarbībā ar CFLA īsteno projektu Nr.3.1.1.5/16/A/055 „Daudzslāņu siltumizolācijas paneļu “TENAX” ražotnes paplašināšana” , kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Projekta mērķis ir SIA TENAPORS ražošanas vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izveide, veicinot apstrādes rūpniecības komersanta paplašināšanos uzceļot piebūvi ražošanas ēkai (aptuveni 1090 m2), kā arī izveidot jaunu ražotni (aptuveni 3980 m2) Lauku ielā 23, Dobelē.

Projekta ietvaros izstrādāts ražošanas ēkas piebūves būvprojekts un noslēdzies iepirkuma konkurss “TENAX paneļu ražotnes paplašināšana – PIEBŪVE, 1. kārta”, kā arī noslēgts līgums ar būvuzņēmēju par šo darbu realizāciju 2017. gadā

21.06.2017.

SIA "TENAPORS" sadarbībā ar SIA "VIEDO METERIĀLU un TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS" (VMTCK) un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/16/A/005, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 • Projekta 3. ceturksnī pētītas paneļu ražošanas iespējas no alternatīvām poliola kompozīcijām. Novērtētas to izmantošanas iespējas ar esošajām tehnoloģiskajām iekārtām (spiediena, plūsmas utt. ierobežojumi).
 • Veikti paneļu ražošanas eksperimenti, izmantojot alternatīvas poliola kompozīcijas. Novērtētas saražoto paneļu īpašības, izmantojot laboratorijas testēšanas metodes. Testētas paneļu un starpslāņa fizikālās īpašības.
 • Pētītas poliolu kompozīcijas ražošanas tehnoloģijas.

15.05.2017.

SIA TENAPORS noslēdzis līgumu par atbalsta saņemšanu 2016. gada 25. maijā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, līguma Nr. SKV-L-2016/356.

15.03.2017.

SIA "TENAPORS" sadarbībā ar SIA "VIEDO METERIĀLU un TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS" (VMTCK) un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/16/A/005, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 • Projekta 2. ceturksnī pētītas paneļu ražošanas iespējas no alternatīvām poliola kompozīcijām. Novērtētas to izmantošanas iespējas ar esošajām tehnoloģiskajām iekārtām (spiediena, plūsmas utt. ierobežojumi).
 • Pētītas B komponenta (izocianāta) aizvietošanas iespējas.
 • Veikti paneļu ražošanas eksperimenti, izmantojot alternatīvas poliola kompozīcijas un alternatīvus B komponentus. Novērtētas saražoto paneļu īpašības, izmantojot laboratorijas testēšanas metodes. Testēta paneļu stiprība stiepē, bīdē un spiedē.
 • Pētītas poliolu kompozīcijas ražošanas tehnoloģijas.

14.02.2017.

SIA "TENAPORS" ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības agēntūru par atbalsta saņemšanu programmā.

Projekta nosaukums: Starptautiskās konkurentspējas veicināšana.

Projekta numurs: 3.2.1.2/16/l/001

LIAA līguma Nr. SKV-L-206/356

LIAA līguma datums: 25.05.2016.

23.01.2017.

SIA TENAX sadarbībā ar CFLA īsteno projektu Nr.3.1.1.5/16/A/055 „Daudzslāņu siltumizolācijas paneļu “TENAX” ražotnes paplašināšana” , kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Projekta mērķis ir SIA TENAPORS ražošanas vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izveide, veicinot apstrādes rūpniecības komersanta paplašināšanos.

Projekta ietvaros tiks uzcelta piebūve ražošanas ēkai (aptuveni 1090 m2), kā arī izveidota jauna ražotne (aptuveni 3980 m2) Lauku ielā 23, Dobelē.

Plānotās projekta būvniecības izmaksas ir 3 042 003,66 EUR (Plānotais ERAF atbalsts 1 166 000,00 EUR).

Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 48 mēneši.

 

08.12.2016.

SIA "TENAPORS" sadarbībā ar SIA "VIEDO METERIĀLU un TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS" (VMTCK) un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/16/A/005, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 • Projekta 1. ceturksnī pētītas paneļu ražošanas iespējas no altenatīvām poliola kompozīcijām. Novērtētas to izmantošanas iespējas ar esošajām tehnoloģiskajām iekārtām.
 • Pētītas B komponenta aizvietošanas iespējas. Pētīti poliola kompozīciju (A komponenta) raksturojošie parametri. Pētīti B komponentaparametri, kas nosaka tā piemērotību A komponentam ar konkrētu raksturojumu.
 • Veikti paneļu ražošanas eksperimenti. Novērtētas saražoto paneļu īpašības, izmantojot laboratorijas testēšanas metodes. Testēta paneļu stiprība stiepē, bīdē un spiedē. Veikti pilna izmēra paneļu testi liecē.

01.09.2016.

 

SIA "TENAPORS" sadarbībā ar SIA "VIEDO MATERIĀLU un TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS" (VMTKC) un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/6/A/005, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

VMTKC aptver trīs pētniecības virzienus:

 • Viedie materiāli - maina savas īpašības atkarībā no ārējās vides stimuliem. Šeit ietilpst viedie materiāli un pārklājumi, kā arī nanomateriāli un nanotehnoloģijas. Viedo materiālu pielietojums ir plašs un sedz vairākas ekonomikas nozares.
 • Biotehnoloģija – bioloģijas un tehnikas nozare, kas izmanto dabiskās bioloģiskās sistēmas (piemēram, mikroorganismus), lai ražotu bioloģiski nozīmīgas vielas. Šajā virzienā tiek plaši izmantoti fermentācijas procesi un dzīvi organismi. Viena no svarīgām jomām ir biodegvielas un bioenerģijas ražošana, kas ir saistīta ar atjaunojamo energoresursu tēmu.
 • Vides virziens ietver jomas, kas saskaras ar vides piesārņojuma samazināšanu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurentspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim

Kpējais ERAF atbalsta apjoms VMTKC projektam ir 3 206 250 EUR.

Šī projekta ietvaros SIA TENAPORS veiks pētījumu "Poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas izstrādājumi no optimizētām izejmateriālu kompozīcijām ēku energoefektivitātes paaugstināšanai". Tiks pētītas iespējas ražot PIR siltumizolācijas izstrādājumus no atsevišķiem ķīmiskiem reaģentiem.

 

 

Daudzslāņu siltumizolācijas paneļu ar PUR, PIR, MW, EPS un XPS izolācijas starpslāni ražotne

SIA „Tenapors” projekta ietvaros iegādājās mūsdienīgas tehnoloģiskās iekārtas paneļu ar PUR un PIR izolācijas starpslāni ražošanai, kā arī siltumizolācijas paneļu atbalsta elementu ražošanai. 

Šobrīd projekts ir īstenots, iekārtas notestētas un nodotas ekspluatācijā, klientiem tiek piedāvāti jaunie produkti.

Projekta ieviešanas termiņš: 12.02.2013 - 09.15.2015