25 gadu pieredze
Viegli uzstādīt
Ietaupījums ilgtermiņā

TENAPORS siltumizolācija pamatu grīdām

Padarīt pagrabtelpu un cokola stāvu par dzīvojamo telpu ir iespējams tikai ar nosacījumu, ka visām ēkas daļām, kuras kontaktē ar grunti, ir pietiekami bieza siltuma izolācija.

TENAPORS TERMO COMPACT

TENAPORS TERMO COMPACT

Putu polistirola plāksnes paredzētas ūdens apkures sistēmas ierīkošanai grīdās

TENAPORS TERMO COMPACT plākšņu augšējā virsma ir veidota ar reljefu, kas ļauj viegli montēt grīdas apkures caurules ar diametru no 14 līdz 17 mm.

TENAPORS TERMO COMPACT plāksnēm ir speciāls polimēra pārklājums.

Polimēra segslānis ļauj vēl vairāk samazināt ūdens ietekmi uz plākšņu siltumtehniskajām īpašībām grīdas betonēšanas laikā.

TENAPORS TERMO COMPACT plākšņu polimēru pārklājums ir izveidots ar pārkares malu 50mm platumā, kura savienojas ar blakus plāksnēm. Vienas plāksnes lietderīgais izmērs ir 0,88m2, iepakojumā kopumā safasētas 10 gab. šādas plāksnes.

Konkrētajam izstrādājumam garantētās īpašības ir norādītas uz iepakojumam piestiprinātā marķējuma un ekspluatācijas īpašību deklarācijās.

TENAPORS TERMO COMPACT galvenās Īpašības

TENAPORS TERMO COMPACT galvenās Īpašības


  • Būtiski samazināta ūdens uzsūce, kas ļauj iegūt stabilus siltumtehniskos rādītājus mitrās un slapjās konstrukcijās;
  • Samazināti siltuma zudumus savienojumu vietās dēļ pusspundes vai sakabes malu savienojuma;
  • Ļoti viegli izstrādājumi - ērta montāža, nerada būtiskas slodzes uz ēkas konstrukciju;
  • Iespēja izlocīt caurules pēc dažādām likšanas shēmām un novietot tās dažādos attālumos, ko pieļauj plākšņu reljefs;
  • Iespēja ietaupīt, nelietojot grīdas tvaika izolāciju TENAPORS TERMO  plāksnēm;
  • Iespēja īslaicīgi uzglabāt būvlaukumā bez aizsardzības no nokrišņiem;
  • Ķīmiski noturīgi pret vājiem skābes, sārmu un sāļu ūdens šķīdumiem.

TENAPORS TERMO COMPACT Pielietojums

TENAPORS TERMO COMPACT Pielietojums


Grīdas apkures sistēmas ierīkošanai ar cauruļu diametru no 14mm līdz 17 mm.

Detalizētu informāciju par putu polistirola pielietojumu skatīt TENAPORS izstrādājumu "Metodiskajos norādījumos".

TENAPORS TERMO COMPACT Deklarācijas

TENAPORS TERMO COMPACT tehniskie dati

Krāsa

Pelēka

Iepakojums


Polietilēna plēve ar apdruku

TENAPORS TERMO COMPACT metodiskie norādījumi

Uzglabāšana

Uzglabāt tikai horizontāli, uz izstrādājuma atbalsta virsmas, sausās telpās, temperatūrā, kas nepārsniedz 70 °C. 

Neuzglabāt tiešu saules staru iedarbībā ilgāk kā 1 nedēļu.

Nav pieļaujama produkta saskare ar šķīdinātājiem.

Sargāt no bērniem!