25 gadu pieredze
Viegli uzstādīt
Ietaupījums ilgtermiņā

TENAPORS PALIEKOŠIE VEIDŅI

Paliekošo veidņu sistēmas „Dobeles panelis” elementu priekšrocība visspilgtāk izpaužas tieši ar mazo darbietilpību veidņu uzstādīšanā un stiegrošanā, kā arī ar nelielo svaru (apmēram 10 kg/m2).

DOBELES PANELIS ST

DOBELES PANELIS ST

Paliekošo veidņu sistēma, kas ir paredzēta ēku būvniecībai no monolītā betona

Veidņa korpuss ir izveidots no uzputotā putu polistirola (EPS), kas pēc betona ieliešanas kļūst par konstrukcijas sastāvdaļu un pilda izolācijas funkcijas.

Veidnī ir iestrādāti pastiprinājuma profili vai stiegrojums, kas piešķir veidnim nepieciešamo stiprību tā montāžas un betona liešanas laikā.

Veidņu sistēmu DOBELES PANELIS veido pamatu un nesošo sienu veidņa elementi DOBELES PANELIS - S, starpstāvu un jumtu pārsegumu veidņa elementi - P un starpsienu veidņa elementi - ST.

Katru DOBELES PANELIS veidņa tipu var izmantot gan atsevišķi, gan kopā ar citiem šīs veidņu sistēmas tipiem.

Veidņa elementus pasūta, norādot paredzētās konstrukcijas izmērus, nestspēju un siltumpretestību.

Veidņa elementa korpusa materiālu un izmērus, kā arī stiegrojuma blīvumu aprēķina un iesaka ražotāja projektētāji.

Veidņu montāžu veic stingri saskaņā ar ražotāja noteikumiem (skatīt metodiskos norādījumus projektētājiem un būvniekiem).

Starpsienu veidņa elementa korpusu veido garenvirzienā caurumota EPS plātne, kurā ir iestrādāti tērauda pastiprinājuma profili.

Pēc elementu montāžas iegūst starpsienas iekšējo veidni jeb serdi.

Elementu korpusā iestrādātie caurumi atvieglo elektrokabeļu montāžu, bet elementu savienojums rieva/ierievis ļauj iegūt klājumu ar labu skaņas un siltuma izolāciju.

Veidņa korpusā iestrādātie pastiprinājuma profili dod iespēju stiprināt pie elementu klājuma apdares plātnes.

DOBELES PANELIS ST galvenās priekšrocības

DOBELES PANELIS ST galvenās priekšrocības


  • Iespēja iegūt vienā paņēmienā monolītas dzelzsbetona konstrukcijas ar augstu siltumpretestību, bez aukstuma tiltiem.
  • Mazs elementu svars, kas

-  ļauj pārvietot elementus un samontēt tos ar zemākām darbaspēka un būvtehnikas izmaksām;
- nerada būtiskas papildus slodzes uz atbalsta konstrukcijām.

  • Rūpnieciski iestrādāts stiegrojums, kas ļauj ietaupīt stiegrojuma siešanas izmaksas būvlaukumā.
  • Iespēja iegūt dzelzsbetona sienas konstrukciju viena stāva augstumā, vienā betona iestrādes paņēmienā, kas būtiski samazina betonēšanas izmaksas.
  • Iespēja iegūt sienas konstrukciju daudzstāvu ēkas augstumā, vairākos betona liešanas paņēmienos.
  • Pārseguma paneļa unikalitāte, kas dod iespēju iegūt monolītā dzelzsbetona ēkas pārsegumu ar laidumu līdz 12 metri, neizmantojot celtni.
  • Iespēja izvēlēties konstrukcijas nestspējai atbilstošu veidņa ģeometriju un stiegrojuma blīvumu.
  • Atvieglota inženiertīklu izbūve, ko nodrošina veidņos iestrādātie dobumi un atveres.
  • Samazina siltuma zudumus betona cietēšanas laikā, kas, ievērojot betona piegādātāja noteikumus, dod iespēju veikt betonēšanas darbus aukstajā laikā.

DOBELES PANELIS ST Pielietojums

DOBELES PANELIS ST Pielietojums


Veidņa elements DOBELES PANELIS - ST paredzēts šādām sausās būves konstrukcijām:

  • starpsienas

DOBELES PANELIS ST tehniskie dati

Krāsa

none

Iepakojums


DOBELES PANELIS ST metodiskie norādījumi

UZGLABĀŠANA

Veidņu jāuzglabā saskaņā ar ražotāja noteikumiem (skatīt metodiskos norādījumus projektētājiem un būvniekiem).

 Nenokraut tieši uz zemes.

Pirms izstrādājumu izkraušanas jāsagatavo horizontāla nokraušanas plakne un balsti (paliktņi).

Lai novērstu veidņu deformēšanos uzglabāšanas laikā, zem katras veidņu elementu pakas jānovieto vismaz divi balsti.

Ja izstrādājums ir garāks par 6 metri, jāparedz papildus balsti.

Nav pieļaujama krāvuma novirze no vertikālas plaknes.

Viena krāvuma maksimālais augstums ir 2,5 m.

Uzreiz pēc izstrādājuma izkraušanas nostiprināt tos, lai novērstu aizpūšanu un sabojāšanu stiprā vējā.

Ja ir paredzēta izstrādājumu īslaicīga uzglabāšana tiešu saules staru iedarbībā, uzreiz pēc izkraušanas noņemt iepakojuma plēvi pakas galos.

Neuzglabāt tiešu saules staru iedarbībā ilgāk kā 1 nedēļu.

Ilgāka izstrādājumu uzglabāšana būvlaukumā pieļaujama tad, ja tie ir aizsargāti no tiešu saules staru iedarbības, uzkaršanas, nokrišņiem un netīrumiem.

Nav pieļaujama EPS saskare ar šķīdinātājiem.

Sargāt no bērniem!

DOBELES PANELIS ST pēc individuāla pasūtījuma

Pēc klienta projekta aprēķinam nepieciešamo produkta daudzumu un izmaksas (maksimālais plātnes iespējamais izmērs 4m x 1m x 1,2m)

+371 637 071 58
tenapors@tenaxgrupa.lv

Pēc klienta projekta aprēķinam nepieciešamo produkta daudzumu un izmaksas (maksimālais plātnes iespējamais izmērs 4m x 1m x 1,2m)

+371 637 071 58
tenapors@tenaxgrupa.lv