25 gadu pieredze
Viegli uzstādīt
Ietaupījums ilgtermiņā

TENAPORS PALIEKOŠIE VEIDŅI

Paliekošo veidņu sistēmas „Dobeles panelis” elementu priekšrocība visspilgtāk izpaužas tieši ar mazo darbietilpību veidņu uzstādīšanā un stiegrošanā, kā arī ar nelielo svaru (apmēram 10 kg/m2).

DOBELES PANELIS S

DOBELES PANELIS S

Paliekošo veidņu sistēma, kas ir paredzēta ēku būvniecībai no monolītā betona

Veidņa korpuss ir izveidots no uzputotā putu polistirola (EPS), kas pēc betona ieliešanas kļūst par konstrukcijas sastāvdaļu un pilda izolācijas funkcijas.

Veidnī ir iestrādāti pastiprinājuma profili vai stiegrojums, kas piešķir veidnim nepieciešamo stiprību tā montāžas un betona liešanas laikā.

Veidņu sistēmu DOBELES PANELIS veido pamatu un nesošo sienu veidņa elementi DOBELES PANELIS - S, starpstāvu un jumtu pārsegumu veidņa elementi - P un starpsienu veidņa elementi - ST.

Katru DOBELES PANELIS veidņa tipu var izmantot gan atsevišķi, gan kopā ar citiem šīs veidņu sistēmas tipiem.

Veidņa elementus pasūta, norādot paredzētās konstrukcijas izmērus, nestspēju un siltumpretestību.

Veidņa elementa korpusa materiālu un izmērus, kā arī stiegrojuma blīvumu aprēķina un iesaka ražotāja projektētāji.

Veidņu montāžu veic stingri saskaņā ar ražotāja noteikumiem (skatīt metodiskos norādījumus projektētājiem un būvniekiem).

Pamatu un nesošo sienu veidņa elementa korpusu veido divas paralēli novietotas EPS plāksnes.

Abas plāksnes ir noturīgi savienotas ar kāpņveida karkasu, kas ir izgatavots no sametinātām tērauda stiegrām.

Veidņa elementa korpusa iekšējā plāksne ir veidota no baltā EPS.

Veidņa elementa korpusa ārējo plāksni standarta izpildījumā veido vai nu no baltā EPS vai, paaugstinātas siltumpretestības izpildījumā, no pelēkā NEO EPS.

Pēc veidņa elementu montāžas iegūst pamata vai sienas veidni, kurā iestrādā preču betonu.

 Pēc betona nocietēšanas, veidnī rūpnieciski iestrādātais tērauda stiegrojums būtiski palielina konstrukcijas nestspēju.

DOBELES PANELIS S galvenās priekšrocības


 • Iespēja iegūt vienā paņēmienā monolītas dzelzsbetona konstrukcijas ar augstu siltumpretestību, bez aukstuma tiltiem.
 • Mazs elementu svars, kas

-  ļauj pārvietot elementus un samontēt tos ar zemākām darbaspēka un būvtehnikas izmaksām;
- nerada būtiskas papildus slodzes uz atbalsta konstrukcijām.

 • Rūpnieciski iestrādāts stiegrojums, kas ļauj ietaupīt stiegrojuma siešanas izmaksas būvlaukumā.
 • Iespēja iegūt dzelzsbetona sienas konstrukciju viena stāva augstumā, vienā betona iestrādes paņēmienā, kas būtiski samazina betonēšanas izmaksas.
 • Iespēja iegūt sienas konstrukciju daudzstāvu ēkas augstumā, vairākos betona liešanas paņēmienos.
 • Pārseguma paneļa unikalitāte, kas dod iespēju iegūt monolītā dzelzsbetona ēkas pārsegumu ar laidumu līdz 12 metri, neizmantojot celtni.
 • Iespēja izvēlēties konstrukcijas nestspējai atbilstošu veidņa ģeometriju un stiegrojuma blīvumu.
 • Atvieglota inženiertīklu izbūve, ko nodrošina veidņos iestrādātie dobumi un atveres.
 • Samazina siltuma zudumus betona cietēšanas laikā, kas, ievērojot betona piegādātāja noteikumus, dod iespēju veikt betonēšanas darbus aukstajā laikā.DOBELES PANELIS S Pielietojums

DOBELES PANELIS S Pielietojums


Veidņa elements DOBELES PANELIS - S paredzēts šādām dzelzsbetona konstrukcijām:

 • lentveida pamati
 • pagraba un cokola sienas
 • nesošās ārsienas un iekšsienas
 • baseini

 

 

 

 

DOBELES PANELIS S tehniskie dati

Krāsa

none

Iepakojums


DOBELES PANELIS S metodiskie norādījumi

UZGLABĀŠANA

Veidņu jāuzglabā saskaņā ar ražotāja noteikumiem (skatīt metodiskos norādījumus projektētājiem un būvniekiem).

 Nenokraut tieši uz zemes.

Pirms izstrādājumu izkraušanas jāsagatavo horizontāla nokraušanas plakne un balsti (paliktņi).

Lai novērstu veidņu deformēšanos uzglabāšanas laikā, zem katras veidņu elementu pakas jānovieto vismaz divi balsti.

Ja izstrādājums ir garāks par 6 metri, jāparedz papildus balsti.

Nav pieļaujama krāvuma novirze no vertikālas plaknes.

Viena krāvuma maksimālais augstums ir 2,5 m.

Uzreiz pēc izstrādājuma izkraušanas nostiprināt tos, lai novērstu aizpūšanu un sabojāšanu stiprā vējā.

Ja ir paredzēta izstrādājumu īslaicīga uzglabāšana tiešu saules staru iedarbībā, uzreiz pēc izkraušanas noņemt iepakojuma plēvi pakas galos.

Neuzglabāt tiešu saules staru iedarbībā ilgāk kā 1 nedēļu.

Ilgāka izstrādājumu uzglabāšana būvlaukumā pieļaujama tad, ja tie ir aizsargāti no tiešu saules staru iedarbības, uzkaršanas, nokrišņiem un netīrumiem.

Nav pieļaujama EPS saskare ar šķīdinātājiem.

Sargāt no bērniem!

DOBELES PANELIS S pēc individuāla pasūtījuma

Pēc klienta projekta aprēķinam nepieciešamo produkta daudzumu un izmaksas (maksimālais plātnes iespējamais izmērs 4m x 1m x 1,2m)

+371 637 071 58
tenapors@tenaxgrupa.lv

Pēc klienta projekta aprēķinam nepieciešamo produkta daudzumu un izmaksas (maksimālais plātnes iespējamais izmērs 4m x 1m x 1,2m)

+371 637 071 58
tenapors@tenaxgrupa.lv