25 gadu pieredze
Viegli uzstādīt
Ietaupījums ilgtermiņā

TENAPORS PALIEKOŠIE VEIDŅI

Paliekošo veidņu sistēmas „Dobeles panelis” elementu priekšrocība visspilgtāk izpaužas tieši ar mazo darbietilpību veidņu uzstādīšanā un stiegrošanā, kā arī ar nelielo svaru (apmēram 10 kg/m2).

DOBELES PANELIS P

DOBELES PANELIS P

paliekošo veidņu sistēma, kas ir paredzēta ēku būvniecībai no monolītā betona

Veidņa korpuss ir izveidots no uzputotā putu polistirola (EPS), kas pēc betona ieliešanas kļūst par konstrukcijas sastāvdaļu un pilda izolācijas funkcijas.

Veidnī ir iestrādāti pastiprinājuma profili vai stiegrojums, kas piešķir veidnim nepieciešamo stiprību tā montāžas un betona liešanas laikā.

Veidņu sistēmu DOBELES PANELIS veido pamatu un nesošo sienu veidņa elementi DOBELES PANELIS - S, starpstāvu un jumtu pārsegumu veidņa elementi - P un starpsienu veidņa elementi - ST.

Katru DOBELES PANELIS veidņa tipu var izmantot gan atsevišķi, gan kopā ar citiem šīs veidņu sistēmas tipiem.

Veidņa elementus pasūta, norādot paredzētās konstrukcijas izmērus, nestspēju un siltumpretestību.

Veidņa elementa korpusa materiālu un izmērus, kā arī stiegrojuma blīvumu aprēķina un iesaka ražotāja projektētāji.

Veidņu montāžu veic stingri saskaņā ar ražotāja noteikumiem (skatīt metodiskos norādījumus projektētājiem un būvniekiem).

Starpstāvu un jumtu pārseguma veidņa elementa korpusu veido doba EPS plātne, kurā ir iestrādāti tērauda pastiprinājuma profili.

Montējot veidņa elementus, starp blakus esošajiem elementiem veidojas rieva/ierievis savienojums, kas samazina siltuma zudumus savienojuma vietās.

Veidņa elementa augšējās virsmas profils ir speciāli izveidots tā, lai pēc elementu un stiegrojuma montāžas, kā arī betona iestrādes izveidotos monolīts, ribots dzelzsbetona pārsegums, kas no apakšas ir izolēts ar veidņa EPS korpusu.

Veidņa korpusa garenvirzienā ir iestrādāti dobumi, kas būtiski atvieglo cauruļvadu un elektrokabeļu montāžu pārseguma konstrukcijā.

Veidņa elementu klājuma apakšējā virsma ir plakana.

 Veidņa korpusā iestrādātie pastiprinājuma profili dod iespēju pie elementu klājuma apakšas stiprināt apdares plātnes vai papildus izolāciju.

DOBELES PANELIS P galvenās priekšrocības

DOBELES PANELIS P galvenās priekšrocības


 • Iespēja iegūt vienā paņēmienā monolītas dzelzsbetona konstrukcijas ar augstu siltumpretestību, bez aukstuma tiltiem.
 • Mazs elementu svars, kas

-  ļauj pārvietot elementus un samontēt tos ar zemākām darbaspēka un būvtehnikas izmaksām;
- nerada būtiskas papildus slodzes uz atbalsta konstrukcijām.

 • Rūpnieciski iestrādāts stiegrojums, kas ļauj ietaupīt stiegrojuma siešanas izmaksas būvlaukumā.
 • Iespēja iegūt dzelzsbetona sienas konstrukciju viena stāva augstumā, vienā betona iestrādes paņēmienā, kas būtiski samazina betonēšanas izmaksas.
 • Iespēja iegūt sienas konstrukciju daudzstāvu ēkas augstumā, vairākos betona liešanas paņēmienos.
 • Pārseguma paneļa unikalitāte, kas dod iespēju iegūt monolītā dzelzsbetona ēkas pārsegumu ar laidumu līdz 12 metri, neizmantojot celtni.
 • Iespēja izvēlēties konstrukcijas nestspējai atbilstošu veidņa ģeometriju un stiegrojuma blīvumu.
 • Atvieglota inženiertīklu izbūve, ko nodrošina veidņos iestrādātie dobumi un atveres.
 • Samazina siltuma zudumus betona cietēšanas laikā, kas, ievērojot betona piegādātāja noteikumus, dod iespēju veikt betonēšanas darbus aukstajā laikā.

DOBELES PANELIS P Pielietojums

DOBELES PANELIS P Pielietojums


Veidņa elements DOBELES PANELIS - P paredzēts šādām dzelzsbetona konstrukcijām:

 • pagraba un starpstāvu pārsegumi
 • jumta pārsegumi

DOBELES PANELIS P tehniskie dati

Krāsa

none

Iepakojums


DOBELES PANELIS P metodiskie norādījumi

UZGLABĀŠANA

Veidņu jāuzglabā saskaņā ar ražotāja noteikumiem (skatīt metodiskos norādījumus projektētājiem un būvniekiem).

 Nenokraut tieši uz zemes.

Pirms izstrādājumu izkraušanas jāsagatavo horizontāla nokraušanas plakne un balsti (paliktņi).

Lai novērstu veidņu deformēšanos uzglabāšanas laikā, zem katras veidņu elementu pakas jānovieto vismaz divi balsti.

Ja izstrādājums ir garāks par 6 metri, jāparedz papildus balsti.

Nav pieļaujama krāvuma novirze no vertikālas plaknes.

Viena krāvuma maksimālais augstums ir 2,5 m.

Uzreiz pēc izstrādājuma izkraušanas nostiprināt tos, lai novērstu aizpūšanu un sabojāšanu stiprā vējā.

Ja ir paredzēta izstrādājumu īslaicīga uzglabāšana tiešu saules staru iedarbībā, uzreiz pēc izkraušanas noņemt iepakojuma plēvi pakas galos.

Neuzglabāt tiešu saules staru iedarbībā ilgāk kā 1 nedēļu.

Ilgāka izstrādājumu uzglabāšana būvlaukumā pieļaujama tad, ja tie ir aizsargāti no tiešu saules staru iedarbības, uzkaršanas, nokrišņiem un netīrumiem.

Nav pieļaujama EPS saskare ar šķīdinātājiem.

Sargāt no bērniem! 

DOBELES PANELIS P pēc individuāla pasūtījuma

Pēc klienta projekta aprēķinam nepieciešamo produkta daudzumu un izmaksas (maksimālais plātnes iespējamais izmērs 4m x 1m x 1,2m)

+371 637 071 58
tenapors@tenaxgrupa.lv

Pēc klienta projekta aprēķinam nepieciešamo produkta daudzumu un izmaksas (maksimālais plātnes iespējamais izmērs 4m x 1m x 1,2m)

+371 637 071 58
tenapors@tenaxgrupa.lv