SERTIFIKATAI

Čia galima sužinoti ir gauti informaciją apie dokumentus, patvirtinančius TENAPORS veiklos teisėtumą, produktų kokybę ir atitiktį nustatytiems standartams.

SERTIFIKATAI

TENAPORS RAB, siekdama padidinti įmonės pagamintų gaminių konkurencingumą Latvijos ir pasaulio šalių rinkose, yra parengusi savo produkcijos ir kokybės sistemą pagal visame pasaulyje pripažintus standartus.

Organizacinių paslaugų sertifikatai LVS EN ISO 14001: 2005

LVS EN ISO 14001: 2005

„TENAX W PIR“ IR „TENAX TR PIR“ ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Atitikties sertifikatas naujoms „TENAPORS W PIR“ daugiasluoksnėms plokštėms „Tenax W PIR“ ir „Tenax TR PIR“

DARBO APSAUGOS SERTIFIKATAS – OHSAS 18001

OHSAS 18001 sertifikatas yra dokumentas, patvirtinantis, kad bendrovėje įdiegtos profesinės sveikatos ir saugos vadybos sistemos atitinka tarptautiniame standarte OHSAS 18001 nurodytus reikalavimus ir nuostatas.

KOKYBĖS VALDYMO SERTIFIKATAS – ISO 9001

Klientų aptarnavimo kokybė ir pastangos nuolat tenkinti didėjančius klientų reikalavimus, susijusius su naujausios įrangos gamyba, yra pagrindinė kryptis, kurios laikomasi, tenkinant standarto ISO 9001: 2009 reikalavimus.

APLINKOSAUGOS SERTIFIKATAS – ISO 14001

ISO 14001:2005 sertifikatas įrodo bendrovės nuolatinę atitiktį aplinkos apsaugos įstatymų reikalavimams ir nuolatinį tobulėjimą aplinkosaugos srityje.