25 AASTAT KOGEMUSI
LIHTNE PAIGALDADA
SÄÄST PIKAAJALISES PLAANIS

TENAPORSI VAHELAGEDE SOOJUSISOLATSIOON

TENAPORS pakub võimalust valida kvaliteetsed vahelagede ehitusmaterjalid ja soojustus, tänu millele summutatakse helid ja põrand on külmal talvel soe.

DOBELES PANELIS P

DOBELES PANELIS P

Mitte-eemaldatavate raketiste süsteem, mis on mõeldud hoonete ehitamiseks monoliitbetoonist

Raketise korpus on valmistatud vahustatud vahtpolüstüroolist (EPS), millest saab pärast betooni valamist konstruktsiooni osa ja mis täidab isolatsiooni ülesandeid.

Raketisse on paigaldatud tugevdusprofiilid või sarrus, mis annavad raketisele vajaliku tugevuse selle paigaldamise ja betooni valamise ajal.

Raketiste süsteemi DOBELES PANELIS moodustavad vundamendi ja kandvate seinte elemendid DOBELES PANELIS S, vahelagede ja katusekatte raketise elemendid P ja vaheseinte raketise elemendid ST.

Iga raketise DOBELES PANELIS tüüpi võib kasutada nii eraldi kui ka koos teiste selle raketiste süsteemi tüüpidega.

Raketise elementide tellimisel esitatakse ettenähtud konstruktsiooni mõõtmed, kandevõime ja soojustakistus.

Tootja projekteerijad arvutavad välja raketise elemendi korpuse materjali ja mõõtmed ning sarruse tiheduse ja soovitavad neid.

Raketisi tuleb paigaldada ranges vastavuses tootja tingimustele (vt metoodilisi juhiseid projekteerijatele ja ehitajatele).

Vahelagede ja katuste raketise elemendi korpus koosneb õõnsast EPS-plaadist, millesse on paigaldatud terasest tugevdusprofiilid.

Raketise elemente paigaldades moodustab kõrvuti asetsevate elementide vahele soon-sulundühendus, mis vähendab ühenduskohtades soojuskadu.

Raketise elemendi pealmise pinna profiil on spetsiaalselt kujundatud nii, et pärast elementide ja sarruse paigaldamist ning betoneerimist moodustuks monoliitne, ribitatud raudbetoonvahelagi, mis on alt isoleeritud raketise EPS-korpusega.

Raketise korpuses on pikisuunas õõnsused, mis kergendavad oluliselt torude ja elektrijuhtmete paigaldamist vahelae konstruktsiooni.

Raketise elemendi alumine pind on lame.

Raketise korpusesse paigaldatud tugevdusprofiilid annavad võimaluse kinnitada elementide pinnale altpoolt viimistlusplaate või lisaisolatsiooni.

DOBELES PANELIS P peamised eelised


 • Võimalus saada ühe sammuga suure soojustakistusega ja ilma külmasildadeta monoliitsed raudbetoonkonstruktsioonid.
 • Väike elementide mass, mis

- võimaldab elemente transportida ja kokku panna väiksemate tööjõu- ja ehitustehnika kuludega;
- ei tekita olulist lisakoormust tugikonstruktsioonidele.

 • Tööstuslikult paigaldatud sarrus, mis võimaldab säästa sarruse ehitusplatsil sidumise kulusid.
 • Võimalus saada ühe korruse kõrgune raudbetoonsein ühe betooni valamise korraga, mis vähendab oluliselt betoneerimise kulusid.
 • Võimalus saada mitme korruse kõrgune seinakonstruktsioon mitme betooni valamise korraga.
 • Vahelaepaneeli kordumatu omadus, mis võimaldab saada monoliitraudbetoonist hoonel kuni 12-meetrise sildega vahelae kraanat kasutamata.
 • Võimalus valida konstruktsiooni kandevõimele vastav raketise geomeetria ja sarruse tihedus.
 • Lihtsam võrkude väljaehitamine, mille tagavad raketistes olevad õõnsused ja avad.
 • Väiksemad soojuskaod betooni kõvenemise ajal, mis lubab betooni tarnija tingimuste järgimisel teha betoneerimistöid külma ilmaga.DOBELES PANELIS P Kasutusalad

DOBELES PANELIS P Kasutusalad


Raketise element DOBELES PANELIS P on mõeldud järgmiste raudbetoonkonstruktsioonide jaoks:

 • keldri ja vahekorruste vahelaed
 • katusekatted

DOBELES PANELIS P tehnilised andmed


VÄRVUS

none

Pakend


DOBELES PANELIS P metoodilised juhised

SÄILITAMINE

Raketisi tuleb säilitada ranges vastavuses tootja tingimustele (vt metoodilisi juhiseid projekteerijatele ja ehitajatele).

 Mitte asetada otse maapinnale.

Enne toodete mahalaadimist tuleb selleks ette valmistada horisontaalne tasapind ja toed (alused).

Selleks et vältida raketiste deformeerumist säilitamise ajal, tuleb iga raketise elementide paki alla asetada vähemalt kaks tuge.

Kui toode on pikem kui 6 meetrit, tuleb ette näha lisatoed.

Virn ei tohi vertikaaltasapinnast kõrvale kalduda.

Ühe virna maksimaalne kõrgus on 2,5 m.

Kohe pärast toodete mahalaadimist tuleb need kinnitada, et vältida ärapuhumist ja kahjustamist tugeva tuule poolt.

Kui tooteid on kavas säilitada lühikest aega otsese päikesekiirguse käes, tuleb kohe pärast mahalaadimist eemaldada paki otstes olev pakkekile.

Mitte hoida üle 1 nädala otsese päikesekiirguse käes.

Toodete pikemaajaline ehitusplatsil säilitamine on lubatud ainult siis, kui need on kaitstud otsese päikesekiirguse, ülekuumenemise, sademete ja mustuse eest.

EPS ei tohi lahustitega kokku puutuda.

Hoida lastele kättesaamatus kohas! 

DOBELES PANELIS P vastavalt individuaaltellimusele

Pēc klienta projekta aprēķinam nepieciešamo produkta daudzumu un izmaksas (maksimālais plātnes iespējamais izmērs 4m x 1m x 1,2m)

+371 637 071 58
tenapors@tenaxgrupa.lv

Pēc klienta projekta aprēķinam nepieciešamo produkta daudzumu un izmaksas (maksimālais plātnes iespējamais izmērs 4m x 1m x 1,2m)

+371 637 071 58
tenapors@tenaxgrupa.lv