LAHENDUSED

Selles jaotises on toodud TENAPORSi toodete kasutamise näited kompleksselt eri konstruktsioonides koos. Võite hinnata materjali mitmekesisust ja selle kasutusvõimalusi või tellida kohe valmislahenduse.

LAHENDUSED

TENAPORS PAKUB

Tänu meie professionaalsetele töötajatele on meil võimalik teha mitmesuguseid koormusarvutusi, tagada paneelide laotused, materjalide spetsifikatsioonid ja detailjoonised, samuti anda nõu konkreetsete jooniste kohta.

Vaatamine