INVESTEERIMISPROJEKTID

Jaotises „Projektid“ avaldab ettevõte oma aktuaalseid ja juba ellu viidud projekte TENAPORSi arendamiseks, tootmismahu suurendamiseks, uute toodete väljatöötamiseks, töötajate väljaõpetamiseks ja turu hõlvamiseks.

INVESTEERIMISPROJEKTID

Kuna nõudlus toodete parema kvaliteedi ja tõhususe järele suureneb, on pidev areng ja suur konkurentsivõime ettevõttes tähtsal kohal.

Jaotises „Projektid“ avaldab ettevõte oma aktuaalseid ja juba ellu viidud projekte TENAPORSi arendamiseks, tootmismahu suurendamiseks, uute toodete väljatöötamiseks, töötajate väljaõpetamiseks ja turu hõlvamiseks.

ISOLEERIVA VAHEKIHIGA PUR, PIR, MW, EPS

SIA Tenapors hankis projekti raames nüüdisaegsed tehnoloogilised seadmed isoleeriva PUR- ja PIR-vahekihiga paneelide ning soojusisolatsioonipaneelide tugielementide valmistamiseks. 

Praegu on projekt ellu viidud, seadmed katsetatud ja kasutusse antud ning klientidele pakutakse uusi tooteid.

Projekti elluviimise aeg: 12.02.2013–09.15.2015