SERTIFIKAADID

Siin on võimalik selgitada välja ning saada ka dokumenteeritud kinnitus TENAPORSi tegevuse seaduslikkuse, toodete kvaliteedi ja kehtivatele standarditele vastavuse kohta.

SERTIFIKAADID

SIA TENAPORS on selleks, et suurendada ettevõtte valmistatud toodangu konkurentsivõimet Läti ja teiste riikide turgudel, kehtestanud oma tootmis- ja kvaliteedisüsteemi vastavalt kogu maailmas tunnustatud standarditele.

Organisatsiooni juhtimissüsteemi sertifikaat LVS EN ISO 14001: 2005

LVS EN ISO 14001: 2005

TENAX W PIR JA TENAX TR PIR VASTAVUSSERTIFIKAAT

Uute TENAPORSi sandwich-paneelide Tenax W PIR ja Tenax TR PIR vastavussertifikaat

TÖÖKAITSESERTIFIKAAT – OHSAS 18001

Sertifikaat OHSAS 18001 on dokument, mis tõendab, et ettevõttes juurutatud töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem vastab rahvusvahelises standardis OHSAS 18001 nimetatud nõuetele ja tingimustele.

KVALITEEDIJUHTIMISE SERTIFIKAAT – ISO 9001

Kvaliteetne klienditeenindus ja vastamine klientide pidevalt kasvavatele nõudmistele seoses uusima varustuse tootmisega on põhiline suund standardi ISO 9001: 2009 nõuete järgimisel.

KESKKONNAKAITSE SERTIFIKAAT – ISO 14001

ISO 14001:2005 sertifikaat tõendab ettevõtte tegevuse pidevat vastavust keskkonnaalaste õigusaktide nõuetele ja pidevat arengut keskkonna valdkonnas.