25 AASTAT KOGEMUSI
LIHTNE PAIGALDADA
SÄÄST PIKAAJALISES PLAANIS

TENAPORSI SOOJUSISOLATSIOON ALUSPÕRANDATELE

Keldrit ja soklikorrust on võimalik eluruumiks muuta ainult siis, kui hoone kõigil pinnasega kokkupuutuvatel osadel on piisavalt paks soojusisolatsioon.

TENAPORS TERMO PLUS

TENAPORS TERMO PLUS

Vahtpolüstüroolplaadid on mõeldud vesiküttesüsteemide paigaldamiseks põrandatesse.

Plaatide TENAPORS TERMO ja TENAPORS TERMO PLUS pealmine pind on reljeefne, mis võimaldab kergesti paigaldada põrandaküttetorusid läbimõõduga kuni 18 mm.

Tootetüübid erinevad üksteisest peamiselt reljeefi ja polümeerkilest kattekihi poolest, millega on kaetud plaadid TENAPORS THERMO PLUS.

Polümeerist kattekiht võimaldab veelgi vähendada vee mõju plaatide soojustehnilistele omadustele põranda betoneerimise ajal.

Plaate TENAPORS TERMO valmistatakse poolpunnühendusega. Plaate TENAPORS TERMO PLUS valmistatakse haakeühendusega.

Konkreetse toote puhul tagatud omadused on esitatud pakendile kinnitatud märgistusel ja toimivusdeklaratsioonis.

TENAPORS TERMO PLUS peamised eelised


  • Oluliselt väiksem veeimavus, mis võimaldab saavutada stabiilsed soojustehnilised näitajad niiskete ja märgade konstruktsioonide puhul.
  • Väiksemad soojuskaod ühenduskohtades tänu poolpunn- või haakeühendusele.
  • Väga kerged tooted – mugav paigaldada, ei teki olulist koormust hoone konstruktsioonile.
  • Võimalus painutada torusid eri paigaldusskeemide järgi ja paigutada neid eri kaugustele tänu plaadi reljeefile.
  • Võimalus säästa plaatide TENAPORS TERMO puhul põranda aurutõket mitte kasutades.
  • Võimalus lühikest aega ehitusplatsil säilitada ilma sademete eest kaitsmata.
  • Keemiliselt vastupidavad lahjade hapete, leeliste ja soolade vesilahuste suhtes.TENAPORS TERMO PLUS Kasutusalad

TENAPORS TERMO PLUS Kasutusalad


Kuni 18 mm läbimõõduga torudega põrandaküttesüsteemi paigaldamiseks

Üksikasjalikku teavet vahtpolüstürooli kasutamise kohta leiate TENAPORSi toodete metoodilistest juhistest.

TENAPORS TERMO PLUS deklaratsioonid

TENAPORS TERMO PLUS tehnilised andmed

VÄRVUS

Red

Pakend


TENAPORS TERMO PLUS metoodilised juhised